Klausykitės internetu

Naujienos

Šalies apskričių vyriausieji epidemiologai kartu su Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų – Higienos instituto, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro – specialistais aptarė aktualius užkrečiamųjų ligų ir jų valdymo Lietuvos bei Europoje klausimus.

Nuo gegužės 1 d. įsigalios nauja vieninga šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose tvarka. Sveikatos apsaugos ministro Vytenio Povilo Andriukaičio įsakymu patvirtintoje tvarkoje numatyti pacientams palankūs sprendimai – naujai prie Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (PASPĮ) prisirašiusiems pacientams šeimos medicinos paslaugos namuose bus teikiamos nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.